WAŻNE INFO!

Zalecamy uwzględnić poniższe informacje i opłaty przy programowaniu i kalkulowaniu imprez turystycznych do Włoch w roku 2024.