ZTL NEAPOL

ZTL - ZONA TRAFFICO LIMITATO - STREFA OGRANICZONEGO RUCHU POJAZDÓW

MAPA ZTL I CENNIK OPŁAT ZTL - AUTOBUSY TURYSTYCZNE 2024

Strefa ograniczonego ruchu autobusów turystycznych w Neapolu na obszarach Centro Storico, Posillipo, Toledo – Decumani – Carmine wchodzi w życie 25 marca 2024 r. – na zasadzie eksperymentalnej na rok.

Dostęp do ZTL pojazdów przeznaczonych do przewozu osób posiadających od 8 miejsc siedzących , oprócz miejsca kierowcy, uwarunkowany jest opłaceniem biletu, który można nabyć on-line po rejestracji na stronie internetowej dostępnej w języku angielskim i włoskim. Link dla autobusów turystycznych: https://smartmobility.anm.it/ar/?lang=en_US  ht

Link do rejestracji i ustanowienia hasła użytkownika : https://smartmobility.anm.it/ar/registrazione.php 

Dowód opłaty musi być wywieszony na przedniej szybie pojazdu. Stawki różnią się w zależności od wielkości autobusu, europejskiej normy emisji i przedziałów czasowych. Dostępne są także karnety miesięczne i roczne oraz karnety na 50 lub 100 wjazdów. We wszystkich obszarach ograniczonego ruchu oraz przyległych do nich zidentyfikowano miejsca parkingowe krótkoterminowe i długoterminowe.

Dostępne są także karnety miesięczne i roczne oraz karnety na 50 lub 100 wjazdów. We wszystkich obszarach ograniczonego ruchu oraz przyległych do nich zidentyfikowano miejsca parkingowe krótkoterminowe i długoterminowe. 


Dostęp do strefy San Martino ZTL będzie regulowany kolejnym przepisem, ponieważ obecnie nie jest on dostępny ze względu na tymczasowe zamknięcie części via Morghen dla tranzytu.

NEAPOL - CENNIK OPŁAT ZTL - AUTOBUSY TURYSTYCZNE 2024

NEAPOL - BRAMKI ZTL - AUTOBUSY TURYSTYCZNE 2024